Arbetsmiljösupport

Arbetsmiljösupport av en Arbetsmiljöingenjör till en fast månadsavgift. Arbetsgivaren ska säkerställa en god och en säker arbetsmiljö som uppfyller lagkraven. Är man fler än 10 anställda skall all arbetsmiljödokumentationen vara skriftlig. 

Entrust konsult AB har lång erfarenhet av bygg- och produktionsbranschen samt kontorsverksamhet.

Vi erbjuder stöd och support på plats, mail eller telefon med arbetsmiljöfrågor till ert företag för en fast summa per månad, detta ingår:

 • Upprättande av ert Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
 • Hålla i den årliga uppföljningen
 • Internrevision av er arbetsmiljö
 • Riskanalyser
 • Framtagning av rutiner, delegeringar och policy
 • Bullermätningar
 • Dammätningar
 • Skyddsronder
 • Stöd till chefer i arbetsmiljöfrågor
 • Stöd till anställda gällande arbetsmiljöfrågor
 • Alla kontakter med arbetsmiljöverket
 • Stöd vid inspektioner och föreläggande
 • Svarar mail inom 48h, vid akuta frågor svarar vi inom 4h
 • Alltid tillgängliga per telefon (om vi inte sitter i möte)
 • Kontakten sker med antingen arbetsmiljöingenjörer eller arbetsmiljöspecialister