Bas-u/bas-p

BAS-U/BAS-P för uppdrag

BAS-U, alla våra BAS-U uppfyller arbetsmiljöverkets krav varav flera är arbetsmiljöingenjörer och/eller har flera års erfarenhet av arbetsmiljöarbete. Det är viktigt för oss att våra BAS-U har spetskompetens inom olika områden för att säkerställa att arbetsmiljölagen uppfylls, såsom Säkra lyft, asbest, fallskyddsutbildning, liftutbildning, Heta arbeten, riskanalys mm.

Vi åtar oss både korta och långa uppdrag över hela Sverige inom alla branscher. Det är viktigt för oss att vara oberoende och säkerställa att arbetsmiljön uppfyller lagkraven.

BAS-P, vi kan erbjuda BAS-P med upp till 20års erfarenhet, arbetsmiljöingenjörer eller arbetsmiljöspecialister.