Entrust academy

Vi erhåller följande utbildningar:

BAM, bättre arbetsmiljö allmän

(2 dagar, distans eller på plats)

Vad är BAM?
BAM, Bättre arbetsmiljö, ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och innehåller grundkunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som är krav på alla företag enligt Arbetsmiljölagen. Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har tillsammans tagit fram detta koncept för alla branscher. Det är en grundutbildning i arbetsmiljö. BAM ger företag ett helhetsperspektiv på det arbetsmiljöarbete som måste till i företaget för att uppfylla lagkraven och uppnå en säker och trygg arbetsplats. Ni får verktyg och metoder på hur ni kan nå en bättre arbetsmiljö.

Vem riktar sig utbildningen till?
BAM riktar sig till alla som i sin yrkesroll hanterar arbetsmiljöfrågor såsom chefer, arbetsledare och skyddsombud men även till medarbetare för att skapa en förståelse och underlätta arbetsmiljöarbetet. Alla medarbetare ska ha kunskap i arbetsmiljö och har en skyldighet att samverka, följa satta arbetsmiljöregler och rapportera risker i arbetet.

Vad ingår i utbildningen?
Utbildningen kommer att ge deltagarna kunskap i arbetsmiljöfrågor som berör den psykosociala och fysiska arbetsmiljön i företaget. Den kommer även att belysa vilka skyldigheter och rättigheter man har samt hur man samarbeta och samverka för att uppnå en bättre arbetsmiljö på företaget.

Krävs det förkunskaper?
Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen kan hållas på distans eller på plats över hela Sverige

Pris: 4,800kr per person.

Datum för kurser

 • BAM allmän 20-21/12
 • BAM allmän 26-27/1
 • Riskanalys 31/1
 • BAS-U 27/2-10/3

BAM, specialutformad för eran verksamhet

(1–3 dagar, distans eller på plats)

Vi specialanpassar utbildningen efter era egna behov.

Riskanalys (1 dag på distans eller på plats)

Arbetsmiljölagen kräver att alla företag arbetar systematiskt med att identifiera och att eliminera eller minimera riskerna i sin verksamhet. En utbildning i riskanalys hjälper företag att identifiera, utvärdera och ta fram åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna.

Ni får de verktyg ni behöver för att kunna fortsätta arbetet med att eliminera riskerna i eran verksamhet. Vi har erfarenhet från alla branscher såsom mineralindustrin, tunnelarbete, väg och broar, energi, kärnkraft, processindustri, tillverkningsindustrin m.fl.

Vi kan även specialanpassa utbildningen för just erat företag

Pris: 2.400 kr per person.

BAS-U

Bygg- och arbetsmiljösamordnare i utförandefasen

Vi erbjuder en gedigen utbildning som täcker kraven för en BAS-U certifiering. (4veckor totalt varav 2 veckor teori samt 2 veckor praktik). Utbildningen uppfyller arbetsmiljöverkets krav på en BAS-U. Efter 4 veckor kommer ni att besitta rätt verktyg för att kunna verka som BAS-U i alla branscher såsom process, industri, bygg- och anläggning m.fl.

Vem riktar sig utbildningen till?
Utbildningen är till för de som vill arbeta som BAS-U eller skaffa sig fördjupade kunskaper inom BAS-U yrket.

Utbildningen är utformad utifrån arbetsmiljöverkets krav på BAS-U och innehåller följande:

Vad innehåller utbildningen?

 • Arbetsmiljölagen, förordningar och föreskrifter som helhet
 • Arbetsmiljökunskap, grundläggande
 • Fysiska arbetsmiljörisker
 • Sociala och organisatoriska arbetsmiljörisker
 • BAS-U roll i utförandefasen
 • De olika aktörernas roller, Byggherre, projektörer, BAS-P och andra uppdragstagare
 • Förhandsanmälan
 • Arbetsmiljöplan
 • 13 särskilda risker
 • Bygg- och anläggningsarbete AFS 1999:3
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM AFS 2001:1
 • Belastningsergonomi AFS 2012:2
 • Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19
 • Ställningar AFS 2013:4
 • Stegar och Arbetsbockar AFS 2004:3
 • Asbest AFS 2006:1
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2006:6
 • Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2003:6
 • Maskiner AFS 2008:3
 • Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4
 • Buller AFS 2005:16
 • Vibrationer AFS 2005:15
 • Kvarts- och stendamm i arbetsmiljö AFS 2015:2
 • Praktiska samordning
 • Praktik 2 veckor

Krävs det förkunskaper?
Nej

Pris: 32.400kr per person

Anmälan